THE STAGE 32 LOGLINES

Post your loglines. Get and give feedback.

HAJJIRT MITLUFA
By Darren Vella

GENRE: Drama
LOGLINE: MILL PINNA DARREN VELLA GLORIA MARSTON

SYNOPSIS:

ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:1- ACTORS ARE: MARTA JASON ALFRED MARTA-ALFRED JASON INZLU ĠĦALL IKEL JASON-OKAY MAMA DALWAQT NINZLIEN ALFRED-JASON ĠĦANDHI MISTOQSIJA ĠĦALIK JASON-EJJA FAQA ALFRED-INTI TAĦSEB FUQ IL PAPA INSOMMA DADDI JASON-INT QATT MA JPURTAK MINNĦU ALFRED-IVA NAF IMMA XORTA MISSIERI HU JASON-JIEN KULLJUM NAĦSEB FUQU IMMA META NERĠA NAHSEB U MA RIDNIEX F’ĦAJTU IMMA XORTA INĦOBBU ALFRED-ARA JIEN NAĠĦMEL HEKK TAPARSI MA JIPURTANIEX MINNĦU ĠĦAX INĦOBBU IMMA JEKK ĦA NGHID ĦEKK KULLJUM BIL BIKI U IL MAMA TIDDEJJAQ NITKELLMU FUQU JASON-IVA IMMA XORTA TĦOBBU IMMA ĠĦANDĦA GHALL MISSIERNA ISSĦA TOBODU ALFRED-MELA EJJA NINZLU ĠĦAX ILLUM L-EWWEL ĠURNATA TAL FORM 3 MARTA-THABBAT IL BIEB ALFRED-MIN MARTA-JIEN JASON-ITHOL MAMA MARTA-NIZLIEN JASON-MAMA TELAQLI L-APTIT ALFRED-ANKA JIEN MARTA-TAJJEB TA IL MIN HA NATIĦ ALFRED-TIĦ IS SORIJIET MARTA-KEMM INTI BRAVU ALFRED-ĠRAZZI MARTA-MORRU INĦASLU JASON-YES SIR MAMA ALFRED EJJA ALFRED-UFF JIEN FIL BANJU U INT FIX SHOWER JASON-ĠĦADA IMBIDLLU JIEN FIL BANJU U INT FIX -SHOWER ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:2 - ACTORS ARE –LAURA FABIAN LAURA-HELLO FABIAN FABIAN-NISTA NIDĦOL LAURA-MELA TRID CAFE FABIAN-LE MA RIDX CAFE LAURA-MELA XI TRID FABIAN –INT MA KELLEKX DRITT TKELLIIEMNI HEKK LAURA LAURA-KELLĦI U GHANDHI KULL DRITT INKELLMEK ĦEKK FABIAN-LE MANDĦEKKX IL KUMPANIJA TIEGHEK IMBILLI DAĦALT IL WIEĦED JAĦDEM MAĠĦNA MA KELLEKX DRITT TĠĦAJJAT MIEĠĦT OKAY LAURA-DARB ĦRA AVZANI FABIAN-SORRY ĦARĠITLI MIR RASI LAURA-JIEN UKOLL FABIAN-IMMA M’ĠĦATLEKKX ĠĦAX KONT NAF LI MĦUX ĦA TIEĦU GOST LAURA IMMA MISSEK XORTA AVZAJTNI TAF LI DAK LI DAĦALT JAĦ DEM MAĠĦNA KEMM ĠĦAJJAT MIEĠĦU ĠĦALFEJN DAĦAL FL-UFFIĊJU TIEĠĦI LANQAS ĦALEJTU JITKELLEM POVRU GUVNI FABIAN-VERA U GHITLHU LI ĦA TITOLBU SKUZA LAURA-UKOLL IT TORT TIEĠĦEK U JIEN ĦA NITOLBU SKUZA FABIAN-ĠĦAX INT ĠĦAJJAT MIEĠĦU LAURA-HA NITOLBU SKUZA IMMA INT MINFLOK TURIĦ JANISE KIF JAĦDEM IL KOMPUTER INT HA TĠĦALMU KIF JAĦDEM IL KOMPUTER FABIAN-X’INHI LAURA-IVA U TALLĦI LI ĦA TĠĦALLMU MANDĦEKKX FLUS LI TĠĦALMU ĠĦALL KOMPUTER JIĠĠIEFIERI MHUX ĦA DAĦĦAL XEJN BHALA BISS VOLONTIR FABIAN-ĠRAZZI LAURA –YOU WELCOM BYE BYE FABIAN-BYE THANKYOU TAL OPPORTUNITA LAURA-X’OPPORTUNITA FABIAN-TAL KOMPUTER BYE TELAQ FABIAN ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:3 ACTORS ARE - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT SAVIOR-KEMM DOMMTU ĠĦAJD JASON-SORRY IMMA ALFRED JIVINTOWM ALFREDD-EEE JIEN HA NEĦEL ISSA JASON-MELA JIEN DAVID-OKAY AQTAWA CHARLES-QABES L-AVUKAT DAVID DAVID-IMMA KEMM INSIBEK FIT TOQBA WILLIAM-FIT TOQBA TAL TEBBUT ROBERT- ALFRED U JASON DEJJEM ĦEKK KIENU INHINKOLLĦU JIĠĠIELDU KELB U QATTUS JEW TOM AND JERRY ALFRED-MHUX ĦU JIBDA JASON-LE INT ALFRED-INT MHUX JIEN JASON-INT WILLIAM- IEQFU DEJJEM ĦEKK RELAQ DUDES ALFRED-VERU IMMA ĦU BEDA WILLIAM-SILENCE OKAY EJJA NITKELLMU GHAX QEGHDIN DOWN ROBERT-ILLEJLA TINSUX WILLIAM-X’ANA ILLLEJLA SAVIOR-INT TĠĦIX DINJA ĠĦALIK DAVID-VERA X ‘ANA ILEJLA SAVIOR –L-IKLA TAL HBIEB GUYS SERIES DAVID-EEE WILLIAM-KONT INSEJT DAVID-INT FACLI BIEX TINSA WILLIAM-INT UOLL INSEJT DAVID –NAF OKAY BASSA WILLIAM-U INT BASSA TAL KULURI KOLLĦA JASON-TĠĦIDU ĠĦALINA INTKĦOM WILLIAM- XI KULLTANT MIĠĠIELDU ĦU ALFRED-IMMA AHNA MAQUDIN GHALL DEJJEM KOLLHA –VERU IMMORRU GHALL LESSON TELLQU KOLLHA HAJJIET MITLUFA SCENE 1.4 ACTORS ARE - LARISSA CHARLO LARISSA-TRID CAFE CHARLO-LE MANDHIEX APTIT LARISSA-QALBI CHARLO-AWN LARISSA-META HA NAĠĦZLU ID DATA CHARLOX’DATA LARISSA-TA TIEG XAĠĦAR ILLHU QATTLI BIEX NIZZEWĠEK U JIEN ACCETAJT EJJA IMORRU INKELLMU KAPILAN CHARLO-DIN LI QED TINKWIETA GIMĠĦA OHRA IMORRU LARISSA-GIMGHA OĦRA EJJA IMORRU ISSA CHARLO-MA NISTAWX LARISSA GHALA CHARLO-GHAX ID DATA GA AMILTA LARISSA X’INHI INT MORT TAGHTI ID DATA LIL KAPILLAN LI LANQAS KONT ĦEMM JIEN CHARLO-ID DATA LI ĠĦAMILTA 15 NOVEMBER NAF LI DAKINĦAR RIT TIZZEWWEG LARISSA-KIF TAF CHARLO-SMAJTEK TITKELLEM MA OHTOK LAURA LI RIDT TIZZEWWEĠ F’DIK IL ĠURNATA MINĦABBA LI DAK INHAR 15 NOVEMBER KIENU IZZEWĠU IL ĠENITURI TIEĠĦEK LARISSA-THANKYOU IMMA LILHI GIMGHA ILLHU QATLHI LI MA TOGBOKX DIK IL ĠURNATA FILKAS JEKK MA TĦOSSOKX KOMMDU TIZZEWWEĠ F’DIK IL ĠURNATA QALBI NAĠĦMLUĦA ĠURNATA OHRA CHARLO-JIEN QATLEK HEKK BIEX NIĊĊAJTA MIEGHEK LARISSA-THANKYOU X’NAGHMEL MINGHAREK CHARLO-XEJN LARISSA –MELA ISSA HA NIBDA NĠĦIX MIEĠĦEK MHUX ĠĦANT OHTI LAURA CHARLO-IVA U NIBQA INĦOBBOK ĠĦALL ĦAJJTI KOLLHA LARISSA-THANKYOU OHTI LILEK MA TANX ĠĦANDHA DEMM MIEGHEK CHARLO-IVA MA NAFX QALA LARISSA-LANQAS JIEN INT THULI SABIH TGHIN LILL MINN TISTA MA NAFX ĠĦALIEX OHTI TOBODOK DAQSHEKK INT QATT MAMILTILHA XEJN CHARLO-ĦEMM LE DAZGUR LI LEE XI TRIDNI NAMLILĦA LARISSA-XEJN QALBI HA JMUR TELQET CĦARLO-IVA ĠĦAX TOBODNI GHAX MISSIERI KIEN RAĠEL TAGHHA MISKINA CHARLO-HELLO VOICE MISSIER-AWN JIEN IL PAPA CHARLO-KIF INT VOICE-JIEN OKAY FIL 15 HA TIZZEWĠU CHARLO-IVA PAPA VOICE-TAJJEB CHARLO-HA TMUR IZUR LILL LAURA VOICE-IVA ILLNNHI MA NARA CHARLO-14 IL SENA TĠĦID IMMISRATEK VOICE-DAZGUR CHARLO-PAPA JIEN IBNEK INT LILĦI MA TRIDX TOQTOLNI VOICE-DAZGUR LI LEE INT L EWWEL WILD TIEGHI IMMA LILLEK BISS INĦOBB CHARLO-LAURA GIDBITLEK LILHEK QALTLĦEK LI GHAMLET ABBORED LA VOICE-IVA IMMA ISSA WASSAL IZ ZMIEN LI ALFRED U JASON JDUQU IL HAJJA TAL INFERN CHARLO-IVA PAPA NAQBEL MIEGHEK VOICE-INT AHDAR BHALI IBNI IBQA HEKK CHARLO-JIEN MHUX VERA HA NIZZEWEĠ LILL LAURA ĦU VOICE-DAZGUR LI LEE ĦI HEKK TAHSEB IMMA LEE CHARLO-PROSET PAPA VOICE-IL QASSIS HA JKUN JIEN CHARLO-VERA PAPA MA TIXRAQLEKX IKTAR TA ASSASIN U IMBRULJUN PAPA ANZI JOHN GHALL BUISNESS VOICE-THANKYOU DAK IL KUMMENT LI QATLI BYE   HAJJIET MITLUFA SCENE 1.5 ACTORS - MARTA JOHN MARTA-MIN HEMM JOHN JOHN-HELLO KIF INT MARTA-X’ĠEJT TAĠĦMEL AWN JOHN-NISTA NIDĦOL MARTA-IVA ĠĦANDĦEK HAMES MINUTI ITHOL JOHN-ID DAR VERA IRRANĠAJTA TAJJEB PROSET MARTA –THANKYOU JOHN-IMISJAJTNI MARTA –VERA TRID TKUN TAF JOHN-IVA GHIDLHI MARTA-LE L-EWWEL TAQALLTNI UMBAD ĠELLTNI NAĠĦMEL ABBOURED U JIEN GHAMILTU IĊ – ĊUĊ JOHN –MARTA KONT ZĠĦIR HU IĠĠENINT U SOLUZZJONI LI RAJT QUDDIEMI LI TAGMEL ĦEKK U TLAQTEK BIEX MA NOQGHODX NIBKI KULLJUM MARTA-MISKIEN IR RAGEL TIEGHI EEE SELILI GATT TFAL TIEGHEK 15 ULIED GHANDĦEKK JOHN-KIF TAF MARTA-ISSA QED ISSAQSI HAFNA IMMA SORRY MA NISTAX NĠĦINEK JOHN-KEMM INT SABIĦA MARTA –JOHN PLS JOHN-ĠĦANDHEKK TĦOBBNI MARTA-IVA JITBEWWSU JOHN-IMMORRU ĠO SODDA MARTA-IVA   HAJJIET MITLUFA 1:6 ACTORS ARE - FABIAN LAURA LAURA-FABIAN ITĦOL FL-UFFIĊJU TIEGHI FABIAN-ĠĦIDLI LAURA-MA RIDX XEJN PARTICOLARI FABIAN-OKAT EEE BILHAQ ANA PROBLEMA LAURA X’INHI FABIAN-HLIEF LI HA NITILFU CASSAR AND CO BHALA KLIJENTI TAGHNA LAURA-X’INHI FABIAN-IVA ĠĦADĦU KIF CEMPILI JOE CASSAR L#QALLHI LI KUMPANIJA MHUX QED TIMXI SEW U OVJAMENT QED IGERGRU LAURA-CEMPEL IL MISSIEREK ANA BZONNU FABIAN-LE MA TARAX LAURA-KIF QED TGHIDLI ANA BZONNHU JAF KIF JITKELLEM FABIAN-LEE AHNA IMMORU U NARRAW LAURA-HA NITILFUHOM LAURA U AHNA MINGHAR CASSAR AND CO MAHNA XEJN FABIAN BYE HAJJIET MITLUFA 1.7 ACTORS-JOHN MARTA JOHN JQUM MIS SODDA JILBES ZARBUN U JHALLILHA IL FLUS HAJJIET MITLUFA SCENE 1:8 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT ROBERT –JASON SAKTARX MINIEX ĠEJ JASON-ĠĦALIEX ROBERT-QED NIBZA ĦAFNA JASON-ĠĦALIEX ROBERT-MA NAFX XA ĦAĠA QED TĠĦIDLI ĦEKK JASON-ROB BIS-SERJETA ROBERT -OKAY NIGI JASON-TAJJEB WILLIAM XI GRALEK GHAJD WILLIAM-U JIEN NAF ĠĦAREJT ALFRED-ĠĦALFEJN QED TINKELLEM ĦEKK WILLIAM- XBAJT ĠĦALABIREK AHNA NOQĠĦODU ĦDEJN XULXIN DAVID-VERU ALFRED-KUBINAZZJONI ĦUX JOHN-SORRY ALFRED-MINN INT JOHN-JOHN KULLĦADD-JOHN JOĦN-IVA SORRY IMMA ĦA JKOLLĦI JMUR BYE BYE ALFRED-X’QED JIĠRI STENNA JISTA JKUN LI MISSIERNA HU JOHN KULLĦADD-IVA NIFTAKRU RITRAT JASON-OMG ALFRED-ANA BZONN INKELLLMU IL MAMA JASON-NAQBEL TLAQNA   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:09 ACTORS- LAURA FABIAN LAURA-AWN FABIAN X’ĠARA FABIAN-IRRID INKELMEK LAURA-FAQA FABIAN-MISSIERI ĠĦALFEJN IJAT QAWN LAURA-JIEN NAF EJJA ĠEJ KIF INT MR JOHN JOHN-HI XI GARA KELLIEMNI MR CASSAR FABIAN-EEE EHE JOHN-IVA LAURA-X’QALEK JOHN-QALLĦI BIEX INSAQSI LILKĦOM LAURA –MR JOHN ĠIMĠĦATEJN ILLHU CASSAR ĊEMPILLI FABIAN-X’INHI JOHN-X’QALEK LAURA-QALLHI LI KUMPANIJA TAĠĦĦOM MĦADIEX JĦOSSA KOMDA KIF QED IMEXXU U IRRIDU XI NIES BRAV U AHJAR MINNĦA U QALLUNA F’WIĊĊNA LI IRRIDU JAGHZLU KOMNITA OĦRA FABIAN-EEE EĦE LAURA-IVA INQAST LI MATLĦEKKX IMMA AĦJAR HEKK FABIAN-X’HA NAGHMLU JOHN-MA NAFX LAURA-MS CASSAR TRID TKELLIMNA JOHN-META ĠĦAJD LAURA-IT TNEJN LI ĠEJ JOHN-JKUN AWN FABIAN-YEAH JOHN-MINTIEX FERĦAN FABIAN- MA TARAX PA JOHN-OKAY MELA FABIAN-OVJA LI MINIEX FERĦAN JOHN-ĠĦALIEX QED TAĠĦMEL ĦEKK FABIAN-ĠĦALIEX QED NAĠĦMEL ĦEKK UWEJA PA TAF ĠĦALFEJN QED TAGHMEL ĦEKK JOHN-QALBI SORRY FABIAN-BYE JOHN-HELLO CHARLO-JIEN PA FABIAN-CHARLO JOHN-IVA CHARLO-DAK FABIAN JOHN-IVA FABIAN-HA INKELLMU JOHN-HA FABIAN-KIF INT DRATTITUR CHARLO-JIEN FABIAN-MELA JIEN CHARLO-FABIAN NOBODOK FABIAN-VERU CHARLO-IVA FABIAN-MELA ITQAJNA BUFFU CHARLO-ILLALLU IL CLOWN QED JĠĦIDLU BUFFU ĦUX FABIAN-IVA ĠĦALIEX MA TĠĦIDX LI INT AHDAR BHALL MISSIERNA JOHN-THANKYOU FABIAN-CHARLO ĠĦAZIZ ĦIJA INT BHALL MISSIERNA U JIEN BHALL ZITI CHARLO-SFORTUTAMENT IVA FABIAN-CHARLO BYE BYE BYE NARAWK IT TNEJN PAPA BYE HAJJIET MITLUFA SCENE 1:10 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT MARTA MARTA-X’GARA JASON-MAMA JAQAW MISSIERNA HU JOHN L-ISTESS WIEĦED MARTA-X’INĦI KIF JASON-MAMA IRRISPNDI KULLĦADD-AHH RASSI MARTA-IL POTERI JASON-X’POTERI MARTA-INTKĦOM ĠĦADKHOM IL POTERI JASON-POTERI MA JEZIZTUX DAWK FIL FILMS NARAWĦOM HAJJIET MITLUFA SCENE 1:11 ACTORS- LAURA FABIAN LAURA-FABIAN X’GARA FABIAN-INT TAF BIZZEJJED LI HEMM SEBA TFAL TA MISSIERI ISSA DAWN IT TFAL JIĠU AĦWA U MISSIERI JOHN IRRID JOQTOLĦOM ĠĦAX ĦUMA KOLLĦA JISTĠĦU JIĦDULU IL POTERI KOLLĦA LAURA-X’ĦA TAGHMEL FABIAN-HA JMUR NĠĦIDILĦOM ID DAR LAURA-JIEN ĠEJJA MIEĠĦEK FABIAN-VERU LAURA-IVA FABIAN IMQAR JMUTU WARA ĦAMES XĦUR U JKUNU JAFU KIF JAĦDMU IL POTERI FABIAN-GRAZZI LAURA LAURA-EJJA IMORRU FABIAN –TLAQNA HAJJIET MITLUFA SCENE 1:12 JASON-POTERI MA JEZIZTUX DAWK FIL FILMS NARAWĦOM MARTA-LE ,MĦUX DAWK IL POTERI ALFRED-MELA GHIDILNA MARTA-ARA MISSIERKĦOM JOHN DEJJEM KIEN JMUR MAN NISA INTKĦOM AHWA META TAQQAL LILLĦI MAR MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA U TAQALĦOM U OMMIFJIET KIENU ĦA JIGENNU ĠĦALĦEKK JIEN XRAJT POST FEJN POST BIEX TOQĠĦODU VICIN UMBAD QABAD NAQRA TA SEFTURA KULL LEJL TORQOD HEMM IMMA SENA ILLU KUBINAZZJONI MIETU KOLLĦA SEFTURI F DIK IL ĠURNATA OVJA MENT KIEN ĦEMM IMDEFES JOHN MINN HEMM FABIAN-FABIAN MARTA-MINN INT FABIAN-IL KBIR TA JOHN LI NQĠĦOD ĠĦAND ZIJA MARTA-FABIAN KIF INTI FABIAN-JIEN OKAY OQĠĦOD ATTENTA MINN MISSIERI CHARLO ĦU ĠĦARUS TA OĦTOK LARISSA MARTA-NAF U ĦA JIZZEWĠU JIEN NAF CERT LI MHUX VERU ĦI ĦA TAĦSEB LI ĦA TIZZEWĠU IMMA IL QASSIS JKUN JOHN FABIAN-OVJAMENT MARTA-DIN MINNĦI FABIAN-DIN LAURA NAĦDEM MAĠĦĦA KOLLOX TAF MARTA –GHANDĦI PJEĊIR MILL ĠDID FABIAN TAF KEMM NIRRISPETAK U INĦOBBOK U LIL ZITEK UKOLL ZITEK MIĦIEX BĦALL MISSIEREK ZITEK MARA QADIESA TIMXI FL-ART FABIAN-NAF ARA DAWN IT TFAL TIEĠĦEK U TA MISSIERI MARTA-IVA FABIAN-ANGLI MARTA-NAF FABIAN-KUNU AFU LI DIN L-OMM MARTA BARA BATIT GHALL JASON U ALFRED KELLĦA TAGHMEL MARA VOLUNTIRA GHALIKĦOM IL ĦAMSA TIT TFAL JASON-NAFU FABIAN-INT JASON JASON-IVA MARTA-JIEN MA ĦSIEBTX LI JEKK JOQĠĦODU FLAT FLAT MA XULXIN ĦA JKUNU CLOSE ĦEKK FABIAN-VERU IL PJAN TAĠĦNA KIEN BOMBA ALFRED-STENNA NAQRA JIĠĠIEFIERI INT B’DAN IL PJAN KONT TAF FABIAN-MELA UĦRIGNA IL FLUS GHALL FLETTIJIET U SEFTURI ALFRED-EEE ISSA JEKK JOĠOBKHOM DEJJEM TISTGHU TGHIDU KIF GEW BIL POTERI JOHN U MA NAFZX MIN IKTAR MARTA-JOHN DEBONO META KIEN ĠĦADU ZĠĦIR KIEN JGHIX SQALLIJA META KELLLĦU BISS TNAX IL SENA SAB MOHBA LI DUN KIENET SIKINA U KARTA DIN IL KARTA KIEN ĦEMM MIKTUB SPELL TAL MAĠIJA TA TIFEL LI KIEN DIN L-ISPELL QALLA LI TAĦTA KIEN ĦEMM MIKTUB LI ĦA JKOLLOK IL POTERI MISSEIREK ĦA GOST IS SIKINA LI TOQTOL IT TFAL TIEGHU U ECC JAQBAD SIKINA JAQRA DIK L-ISPELL U TMUT EZEMPJU F’DAN IL KAZ IRRID JOQTOLKĦOM IMMA DIN SIKINA QEĠĦDA ĠĦANDĦI JASON-IMMA XORTA JISTA JOQTOLNA MARTA-LE IFIL KARTA HEMM IR REGOLI JEKK MA JIMXIEX MAĠĦĦOM IL POTERI JISPICCAW ĠĦALL DEJJEM DIK SIKINA BISS JISTA JUZA BIEX JOQTOL TAL FAMILJA ULIED JIENA LARISSA CHARLO U FABIAN ĦUMA ULIED TIEĠĦU IMMA FL-AĦĦAR MIN L-AĦĦAR JOQTOLNA ILKOLL JASON-ISTA FABIAN-MELA META JINEXILLĦU JISRAQ SIKINA ALFRED-IMMA IL MAMA SERQITA MARTA-LE L-AFFARIJIET MA ĠRAWX ĦEKK ALFRED-X’INĦI MARTA IN NANNA TIEĠĦI KELLĦA IL POTERI WASLET BIEX TMUT JIEN KELLĦI 18 DAKINĦAR META MIETET IZ ZIJA TIEĠĦI QABEL QALTLI FEJN QEĠĦDA MORT INFITTXA IMMA MA KIENITX HEMM ĠĦAX JOHN META MIETET IN NANNA SABA HU LAHAQ WARA ITQAJNA U SPEGALI FUQ SIKINA META KONT IRQAD ĠĦANDĦU ĦA NIEHU SIKINA TAQALNI WARA LI RAQAD HATILĦU U SPELL UKOLL ALFRED-NAĦSEB QED NIFĦEM WILLIAM-IMMA STENNA ALLURA X’INHUMA IL POTERI X’TISTA TAĠĦMEL BIĦĦOM MARTA –EJJA NGHIDU IL POTER TUZAĦ GHALL BZONN TISTA EZZEBJU ĠEJ XA HADD WARAJK TISTA TWAQQFU TISTA TUZAH GHALL BZONN BISS TWAQQAF IL MISSIEREK BIEX MA JOQTLOKX JIGI ĠĦALIK ISSA NATIKĦOM IL KTIEB TAL ISPELLS ALFRED-TAJJEB MELA FABIAN-STENNA FTIT MA TRIDUX TUZAWĦOM KIF TRIDU INTKHOM JISTĠĦU IDDAHLUKHOM INKWIET KBIR U EMMNUNI META NĠĦIDILKĦOM MIĦIEX ĊAJTA MARTA OQGHOD ATTENTA MARTA-IVA ISSA TRIDU TARRAW SIKINA TFAL KULLĦADD-IVA FABIAN-MERTA AĦJAR LE MARTA-;ĠĦALIEX FABIAN-MUR ĠIBA MARTA-AWN QEĠĦDA WILLIAM-WOW JASON-ISTRA TAL FIDDA ROBERT-TLEQQ SAVIOR- ISSA LANQAS ĦI QADDIEMA ALFRED-SABIĦA IMMENS CHARLES- MIN JAF KEMM TQUM FLUS DAVID-QATT MA RAJT SIKINA DAQSĦEKK TLEQQ FABIAN-IVA MARTA AĦJAR IDDAĦALA IL ĠEWWA GHAX BARRA MINN ĦAWN NAĦSEB AWN XA ĦADD MUR ARA ĠEJ MIEĠĦEK LAURA-HELLO JASON-HI ALLURA TAFU IL JOHN LAURA-IVA KULL MARA LI ĦEMM FL-UFFICJU TAQA ĠĦALIĦ MARTA-HBEJNIĦA FABIAN-AĦNA SEJRIN MARTA-INTKĦOM SEJRIN IL BAR TFAL KULLĦADD-MELA MĦUX OVJA MARTA-ĠĦAX PERESS LI ĠARA ĦSIEBTKĦOM WILLIAM-LE NOĦORĠU FTIT JKUNU NAQRA RELAX ĦUX JASON-MELA FABIAN-U INT WAĦDEK MARTA-IVA FABIAN-TRIDNA NIĠU MARTA-JEKK TRIDU FABIAN-LAURA XI TEJD ĠEJJA LAURA-OKAY NARAWK JASON-OKAY MORRU ID DAR GHAX TLETT SIEGHAT OHRA GIGA 4:00PM BYE BYEE MELA EJJA IMORRU NARAW X’HA NLBSU FABIAN-BYE MARTA-BYE ALFRED-MAMA THANKYOU JASON-JIEN UKOLL THANKYOU MARTA-MORRU ĠĦAX BĦALL SOLTU TKUNU TARD JASON-VERU EJJA ALFRED JKUNU TARD MINN ĦABBA FIK ALFRED-EEE JIEN ,DEJJEM JIEN NEĦEL JASON-EJJA HAJJIET MITLUFA SCENE 1:12 ACTORS – CHARLO JOHN JOHN-CHARLO CHARLO-AWN JOHN-XI ĠRALEK CHARLO-XEJN JOHN-CHARLO CHARLO-ĠĦALFEJN MORT JOHN-FEJN MORT? CHARLO-UFFICJU TA FABIAN JOHN-GHAX MS CASSAR IRRID TKELLIEMNA CHARLO- EHEEEE ALLURA MA TĠĦIDLIEX LI SEJJER JOHN-ĠĦANDĦEKK RAGUN CHARLO –TANI XEBBA ILSIEN JOHN-NAF CHARLO-MISSEK ĠĦATLU XA ĦAĠA TAA JOHN-CHARLO XI TRIDNI NĠĦIDLU INTKĦOM IĠĠIELIEDU U LI IĠĠIELIEDU FUQ ĊUĊĊATA U MAĠĦMUL JĠĦIN IL KULLĦADD U INT TOBĠĦOD IL KULLĦADD BĦALI ĦALIĦ U ISSA ĠĦADDA WISQ ZMIEN TAF KEMM ILLĦU LI ĠIELIEDU META ĦA TKUNU AĦWA TERĠAW CHARLO-PAPA MA FABIAN DIFFIĊLI JOHN-ĠĦALIEX CHARLO-KALM JAĦFER IL KULLĦADD JAĦMLUĦ TAPIT JOHN-IMMA WARA KOLLOX ĦU HUK TAK XEBBA ILSIEN IMMA META KONTU QED TIĠĠIELDU INT TAJTU KLIEM LI MĦUX VERU ĠĦITLU ĦAFNA U DIN ID DARBA QALEK ĦU KULLĦADD TASSALU FL-AĦĦAR MIL AĦĦAR U NIEXTIEKĦOM LI TERĠĦAW TKUNU BĦALL QABEL INĦINKOLĦU TIĠĠIELDU L-AĦĦAR DARBA RAJTKĦOM ĠĦADEJTU L-ISTESS TRIQ U XEJN TBERQU LIL XULXIN CHARLO-IVA JIEN BERAQTLU UMBAD BERAQLI LURA ĠĦANDĦU RAĠUN ĦU JOHN-ANZI CHARLO-PAPA JIEN IRRID NERĠA INKELLMU IMMA JEKK MA JKUNX IRRID JKELLIEMNI JOHN-CHARLO IMMA GHALL INQAS PROVAJT INTI ĠĦAMILT L-AĦĦAR LI TISTA CHARLO-IVA ISSA NARA META JOHN-TAJJEB CHARLO-META ĦA IMEXXU JOHN-XIEX CHARLO – FUQ IT TFAL JOHN-ILLUM IMORRU IL BAR JKUNU ĦEMM CHARLO-X’GHANDĦEKK F’MOĦĦOK JOHN-UMBAD NĠĦIDLEK   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:13 ACTORS-JASON JOSON JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK SABIĦ ĠAKKETTA TAL GILDA JEANS GREY U ZARBUN SABIĦ ACTOR-ALFRED ALFRED JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR-WILLIAM WILLIAM JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR- DAVID DAVID JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR -ROBERT ROBERT JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR- CHARLES CHARLES JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR-SAVIOR SAVIOR JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:14 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT ALFRED-JASON EJJA HA JMORRU QED JISTENNEW JASON-OKAY WILLIAM-EJJA IMORRU JASON-MELA HI FABIAN FABIAN –HI ITHOT LAURA LAURA-MELA DAVID-BYE JASON-BYE MAMA WILLIAM –SORRY JOHN-HELLO JIEN MISSIERKHOM DAVID-DIK SIKINA JOHN –IVA JASON- SHAMA YEASALSUGA LIAMA EJJA TLAQNA ĠĦAND IL MAMA MARTA-X’GARA ALFRED-RAJNA IL MISSIERNA MARTA- X’inħu  

HAJJIRT MITLUFA

ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:1- ACTORS ARE: MARTA JASON ALFRED MARTA-ALFRED JASON INZLU ĠĦALL IKEL JASON-OKAY MAMA DALWAQT NINZLIEN ALFRED-JASON ĠĦANDHI MISTOQSIJA ĠĦALIK JASON-EJJA FAQA ALFRED-INTI TAĦSEB FUQ IL PAPA INSOMMA DADDI JASON-INT QATT MA JPURTAK MINNĦU ALFRED-IVA NAF IMMA XORTA MISSIERI HU JASON-JIEN KULLJUM NAĦSEB FUQU IMMA META NERĠA NAHSEB U MA RIDNIEX F’ĦAJTU IMMA XORTA INĦOBBU ALFRED-ARA JIEN NAĠĦMEL HEKK TAPARSI MA JIPURTANIEX MINNĦU ĠĦAX INĦOBBU IMMA JEKK ĦA NGHID ĦEKK KULLJUM BIL BIKI U IL MAMA TIDDEJJAQ NITKELLMU FUQU JASON-IVA IMMA XORTA TĦOBBU IMMA ĠĦANDĦA GHALL MISSIERNA ISSĦA TOBODU ALFRED-MELA EJJA NINZLU ĠĦAX ILLUM L-EWWEL ĠURNATA TAL FORM 3 MARTA-THABBAT IL BIEB ALFRED-MIN MARTA-JIEN JASON-ITHOL MAMA MARTA-NIZLIEN JASON-MAMA TELAQLI L-APTIT ALFRED-ANKA JIEN MARTA-TAJJEB TA IL MIN HA NATIĦ ALFRED-TIĦ IS SORIJIET MARTA-KEMM INTI BRAVU ALFRED-ĠRAZZI MARTA-MORRU INĦASLU JASON-YES SIR MAMA ALFRED EJJA ALFRED-UFF JIEN FIL BANJU U INT FIX SHOWER JASON-ĠĦADA IMBIDLLU JIEN FIL BANJU U INT FIX -SHOWER ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:2 - ACTORS ARE –LAURA FABIAN LAURA-HELLO FABIAN FABIAN-NISTA NIDĦOL LAURA-MELA TRID CAFE FABIAN-LE MA RIDX CAFE LAURA-MELA XI TRID FABIAN –INT MA KELLEKX DRITT TKELLIIEMNI HEKK LAURA LAURA-KELLĦI U GHANDHI KULL DRITT INKELLMEK ĦEKK FABIAN-LE MANDĦEKKX IL KUMPANIJA TIEGHEK IMBILLI DAĦALT IL WIEĦED JAĦDEM MAĠĦNA MA KELLEKX DRITT TĠĦAJJAT MIEĠĦT OKAY LAURA-DARB ĦRA AVZANI FABIAN-SORRY ĦARĠITLI MIR RASI LAURA-JIEN UKOLL FABIAN-IMMA M’ĠĦATLEKKX ĠĦAX KONT NAF LI MĦUX ĦA TIEĦU GOST LAURA IMMA MISSEK XORTA AVZAJTNI TAF LI DAK LI DAĦALT JAĦ DEM MAĠĦNA KEMM ĠĦAJJAT MIEĠĦU ĠĦALFEJN DAĦAL FL-UFFIĊJU TIEĠĦI LANQAS ĦALEJTU JITKELLEM POVRU GUVNI FABIAN-VERA U GHITLHU LI ĦA TITOLBU SKUZA LAURA-UKOLL IT TORT TIEĠĦEK U JIEN ĦA NITOLBU SKUZA FABIAN-ĠĦAX INT ĠĦAJJAT MIEĠĦU LAURA-HA NITOLBU SKUZA IMMA INT MINFLOK TURIĦ JANISE KIF JAĦDEM IL KOMPUTER INT HA TĠĦALMU KIF JAĦDEM IL KOMPUTER FABIAN-X’INHI LAURA-IVA U TALLĦI LI ĦA TĠĦALLMU MANDĦEKKX FLUS LI TĠĦALMU ĠĦALL KOMPUTER JIĠĠIEFIERI MHUX ĦA DAĦĦAL XEJN BHALA BISS VOLONTIR FABIAN-ĠRAZZI LAURA –YOU WELCOM BYE BYE FABIAN-BYE THANKYOU TAL OPPORTUNITA LAURA-X’OPPORTUNITA FABIAN-TAL KOMPUTER BYE TELAQ FABIAN ĦAJJIET MITLUFA SCENE 1:3 ACTORS ARE - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT SAVIOR-KEMM DOMMTU ĠĦAJD JASON-SORRY IMMA ALFRED JIVINTOWM ALFREDD-EEE JIEN HA NEĦEL ISSA JASON-MELA JIEN DAVID-OKAY AQTAWA CHARLES-QABES L-AVUKAT DAVID DAVID-IMMA KEMM INSIBEK FIT TOQBA WILLIAM-FIT TOQBA TAL TEBBUT ROBERT- ALFRED U JASON DEJJEM ĦEKK KIENU INHINKOLLĦU JIĠĠIELDU KELB U QATTUS JEW TOM AND JERRY ALFRED-MHUX ĦU JIBDA JASON-LE INT ALFRED-INT MHUX JIEN JASON-INT WILLIAM- IEQFU DEJJEM ĦEKK RELAQ DUDES ALFRED-VERU IMMA ĦU BEDA WILLIAM-SILENCE OKAY EJJA NITKELLMU GHAX QEGHDIN DOWN ROBERT-ILLEJLA TINSUX WILLIAM-X’ANA ILLLEJLA SAVIOR-INT TĠĦIX DINJA ĠĦALIK DAVID-VERA X ‘ANA ILEJLA SAVIOR –L-IKLA TAL HBIEB GUYS SERIES DAVID-EEE WILLIAM-KONT INSEJT DAVID-INT FACLI BIEX TINSA WILLIAM-INT UOLL INSEJT DAVID –NAF OKAY BASSA WILLIAM-U INT BASSA TAL KULURI KOLLĦA JASON-TĠĦIDU ĠĦALINA INTKĦOM WILLIAM- XI KULLTANT MIĠĠIELDU ĦU ALFRED-IMMA AHNA MAQUDIN GHALL DEJJEM KOLLHA –VERU IMMORRU GHALL LESSON TELLQU KOLLHA HAJJIET MITLUFA SCENE 1.4 ACTORS ARE - LARISSA CHARLO LARISSA-TRID CAFE CHARLO-LE MANDHIEX APTIT LARISSA-QALBI CHARLO-AWN LARISSA-META HA NAĠĦZLU ID DATA CHARLOX’DATA LARISSA-TA TIEG XAĠĦAR ILLHU QATTLI BIEX NIZZEWĠEK U JIEN ACCETAJT EJJA IMORRU INKELLMU KAPILAN CHARLO-DIN LI QED TINKWIETA GIMĠĦA OHRA IMORRU LARISSA-GIMGHA OĦRA EJJA IMORRU ISSA CHARLO-MA NISTAWX LARISSA GHALA CHARLO-GHAX ID DATA GA AMILTA LARISSA X’INHI INT MORT TAGHTI ID DATA LIL KAPILLAN LI LANQAS KONT ĦEMM JIEN CHARLO-ID DATA LI ĠĦAMILTA 15 NOVEMBER NAF LI DAKINĦAR RIT TIZZEWWEG LARISSA-KIF TAF CHARLO-SMAJTEK TITKELLEM MA OHTOK LAURA LI RIDT TIZZEWWEĠ F’DIK IL ĠURNATA MINĦABBA LI DAK INHAR 15 NOVEMBER KIENU IZZEWĠU IL ĠENITURI TIEĠĦEK LARISSA-THANKYOU IMMA LILHI GIMGHA ILLHU QATLHI LI MA TOGBOKX DIK IL ĠURNATA FILKAS JEKK MA TĦOSSOKX KOMMDU TIZZEWWEĠ F’DIK IL ĠURNATA QALBI NAĠĦMLUĦA ĠURNATA OHRA CHARLO-JIEN QATLEK HEKK BIEX NIĊĊAJTA MIEGHEK LARISSA-THANKYOU X’NAGHMEL MINGHAREK CHARLO-XEJN LARISSA –MELA ISSA HA NIBDA NĠĦIX MIEĠĦEK MHUX ĠĦANT OHTI LAURA CHARLO-IVA U NIBQA INĦOBBOK ĠĦALL ĦAJJTI KOLLHA LARISSA-THANKYOU OHTI LILEK MA TANX ĠĦANDHA DEMM MIEGHEK CHARLO-IVA MA NAFX QALA LARISSA-LANQAS JIEN INT THULI SABIH TGHIN LILL MINN TISTA MA NAFX ĠĦALIEX OHTI TOBODOK DAQSHEKK INT QATT MAMILTILHA XEJN CHARLO-ĦEMM LE DAZGUR LI LEE XI TRIDNI NAMLILĦA LARISSA-XEJN QALBI HA JMUR TELQET CĦARLO-IVA ĠĦAX TOBODNI GHAX MISSIERI KIEN RAĠEL TAGHHA MISKINA CHARLO-HELLO VOICE MISSIER-AWN JIEN IL PAPA CHARLO-KIF INT VOICE-JIEN OKAY FIL 15 HA TIZZEWĠU CHARLO-IVA PAPA VOICE-TAJJEB CHARLO-HA TMUR IZUR LILL LAURA VOICE-IVA ILLNNHI MA NARA CHARLO-14 IL SENA TĠĦID IMMISRATEK VOICE-DAZGUR CHARLO-PAPA JIEN IBNEK INT LILĦI MA TRIDX TOQTOLNI VOICE-DAZGUR LI LEE INT L EWWEL WILD TIEGHI IMMA LILLEK BISS INĦOBB CHARLO-LAURA GIDBITLEK LILHEK QALTLĦEK LI GHAMLET ABBORED LA VOICE-IVA IMMA ISSA WASSAL IZ ZMIEN LI ALFRED U JASON JDUQU IL HAJJA TAL INFERN CHARLO-IVA PAPA NAQBEL MIEGHEK VOICE-INT AHDAR BHALI IBNI IBQA HEKK CHARLO-JIEN MHUX VERA HA NIZZEWEĠ LILL LAURA ĦU VOICE-DAZGUR LI LEE ĦI HEKK TAHSEB IMMA LEE CHARLO-PROSET PAPA VOICE-IL QASSIS HA JKUN JIEN CHARLO-VERA PAPA MA TIXRAQLEKX IKTAR TA ASSASIN U IMBRULJUN PAPA ANZI JOHN GHALL BUISNESS VOICE-THANKYOU DAK IL KUMMENT LI QATLI BYE   HAJJIET MITLUFA SCENE 1.5 ACTORS - MARTA JOHN MARTA-MIN HEMM JOHN JOHN-HELLO KIF INT MARTA-X’ĠEJT TAĠĦMEL AWN JOHN-NISTA NIDĦOL MARTA-IVA ĠĦANDĦEK HAMES MINUTI ITHOL JOHN-ID DAR VERA IRRANĠAJTA TAJJEB PROSET MARTA –THANKYOU JOHN-IMISJAJTNI MARTA –VERA TRID TKUN TAF JOHN-IVA GHIDLHI MARTA-LE L-EWWEL TAQALLTNI UMBAD ĠELLTNI NAĠĦMEL ABBOURED U JIEN GHAMILTU IĊ – ĊUĊ JOHN –MARTA KONT ZĠĦIR HU IĠĠENINT U SOLUZZJONI LI RAJT QUDDIEMI LI TAGMEL ĦEKK U TLAQTEK BIEX MA NOQGHODX NIBKI KULLJUM MARTA-MISKIEN IR RAGEL TIEGHI EEE SELILI GATT TFAL TIEGHEK 15 ULIED GHANDĦEKK JOHN-KIF TAF MARTA-ISSA QED ISSAQSI HAFNA IMMA SORRY MA NISTAX NĠĦINEK JOHN-KEMM INT SABIĦA MARTA –JOHN PLS JOHN-ĠĦANDHEKK TĦOBBNI MARTA-IVA JITBEWWSU JOHN-IMMORRU ĠO SODDA MARTA-IVA   HAJJIET MITLUFA 1:6 ACTORS ARE - FABIAN LAURA LAURA-FABIAN ITĦOL FL-UFFIĊJU TIEGHI FABIAN-ĠĦIDLI LAURA-MA RIDX XEJN PARTICOLARI FABIAN-OKAT EEE BILHAQ ANA PROBLEMA LAURA X’INHI FABIAN-HLIEF LI HA NITILFU CASSAR AND CO BHALA KLIJENTI TAGHNA LAURA-X’INHI FABIAN-IVA ĠĦADĦU KIF CEMPILI JOE CASSAR L#QALLHI LI KUMPANIJA MHUX QED TIMXI SEW U OVJAMENT QED IGERGRU LAURA-CEMPEL IL MISSIEREK ANA BZONNU FABIAN-LE MA TARAX LAURA-KIF QED TGHIDLI ANA BZONNHU JAF KIF JITKELLEM FABIAN-LEE AHNA IMMORU U NARRAW LAURA-HA NITILFUHOM LAURA U AHNA MINGHAR CASSAR AND CO MAHNA XEJN FABIAN BYE HAJJIET MITLUFA 1.7 ACTORS-JOHN MARTA JOHN JQUM MIS SODDA JILBES ZARBUN U JHALLILHA IL FLUS HAJJIET MITLUFA SCENE 1:8 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT ROBERT –JASON SAKTARX MINIEX ĠEJ JASON-ĠĦALIEX ROBERT-QED NIBZA ĦAFNA JASON-ĠĦALIEX ROBERT-MA NAFX XA ĦAĠA QED TĠĦIDLI ĦEKK JASON-ROB BIS-SERJETA ROBERT -OKAY NIGI JASON-TAJJEB WILLIAM XI GRALEK GHAJD WILLIAM-U JIEN NAF ĠĦAREJT ALFRED-ĠĦALFEJN QED TINKELLEM ĦEKK WILLIAM- XBAJT ĠĦALABIREK AHNA NOQĠĦODU ĦDEJN XULXIN DAVID-VERU ALFRED-KUBINAZZJONI ĦUX JOHN-SORRY ALFRED-MINN INT JOHN-JOHN KULLĦADD-JOHN JOĦN-IVA SORRY IMMA ĦA JKOLLĦI JMUR BYE BYE ALFRED-X’QED JIĠRI STENNA JISTA JKUN LI MISSIERNA HU JOHN KULLĦADD-IVA NIFTAKRU RITRAT JASON-OMG ALFRED-ANA BZONN INKELLLMU IL MAMA JASON-NAQBEL TLAQNA   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:09 ACTORS- LAURA FABIAN LAURA-AWN FABIAN X’ĠARA FABIAN-IRRID INKELMEK LAURA-FAQA FABIAN-MISSIERI ĠĦALFEJN IJAT QAWN LAURA-JIEN NAF EJJA ĠEJ KIF INT MR JOHN JOHN-HI XI GARA KELLIEMNI MR CASSAR FABIAN-EEE EHE JOHN-IVA LAURA-X’QALEK JOHN-QALLĦI BIEX INSAQSI LILKĦOM LAURA –MR JOHN ĠIMĠĦATEJN ILLHU CASSAR ĊEMPILLI FABIAN-X’INHI JOHN-X’QALEK LAURA-QALLHI LI KUMPANIJA TAĠĦĦOM MĦADIEX JĦOSSA KOMDA KIF QED IMEXXU U IRRIDU XI NIES BRAV U AHJAR MINNĦA U QALLUNA F’WIĊĊNA LI IRRIDU JAGHZLU KOMNITA OĦRA FABIAN-EEE EĦE LAURA-IVA INQAST LI MATLĦEKKX IMMA AĦJAR HEKK FABIAN-X’HA NAGHMLU JOHN-MA NAFX LAURA-MS CASSAR TRID TKELLIMNA JOHN-META ĠĦAJD LAURA-IT TNEJN LI ĠEJ JOHN-JKUN AWN FABIAN-YEAH JOHN-MINTIEX FERĦAN FABIAN- MA TARAX PA JOHN-OKAY MELA FABIAN-OVJA LI MINIEX FERĦAN JOHN-ĠĦALIEX QED TAĠĦMEL ĦEKK FABIAN-ĠĦALIEX QED NAĠĦMEL ĦEKK UWEJA PA TAF ĠĦALFEJN QED TAGHMEL ĦEKK JOHN-QALBI SORRY FABIAN-BYE JOHN-HELLO CHARLO-JIEN PA FABIAN-CHARLO JOHN-IVA CHARLO-DAK FABIAN JOHN-IVA FABIAN-HA INKELLMU JOHN-HA FABIAN-KIF INT DRATTITUR CHARLO-JIEN FABIAN-MELA JIEN CHARLO-FABIAN NOBODOK FABIAN-VERU CHARLO-IVA FABIAN-MELA ITQAJNA BUFFU CHARLO-ILLALLU IL CLOWN QED JĠĦIDLU BUFFU ĦUX FABIAN-IVA ĠĦALIEX MA TĠĦIDX LI INT AHDAR BHALL MISSIERNA JOHN-THANKYOU FABIAN-CHARLO ĠĦAZIZ ĦIJA INT BHALL MISSIERNA U JIEN BHALL ZITI CHARLO-SFORTUTAMENT IVA FABIAN-CHARLO BYE BYE BYE NARAWK IT TNEJN PAPA BYE HAJJIET MITLUFA SCENE 1:10 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT MARTA MARTA-X’GARA JASON-MAMA JAQAW MISSIERNA HU JOHN L-ISTESS WIEĦED MARTA-X’INĦI KIF JASON-MAMA IRRISPNDI KULLĦADD-AHH RASSI MARTA-IL POTERI JASON-X’POTERI MARTA-INTKĦOM ĠĦADKHOM IL POTERI JASON-POTERI MA JEZIZTUX DAWK FIL FILMS NARAWĦOM HAJJIET MITLUFA SCENE 1:11 ACTORS- LAURA FABIAN LAURA-FABIAN X’GARA FABIAN-INT TAF BIZZEJJED LI HEMM SEBA TFAL TA MISSIERI ISSA DAWN IT TFAL JIĠU AĦWA U MISSIERI JOHN IRRID JOQTOLĦOM ĠĦAX ĦUMA KOLLĦA JISTĠĦU JIĦDULU IL POTERI KOLLĦA LAURA-X’ĦA TAGHMEL FABIAN-HA JMUR NĠĦIDILĦOM ID DAR LAURA-JIEN ĠEJJA MIEĠĦEK FABIAN-VERU LAURA-IVA FABIAN IMQAR JMUTU WARA ĦAMES XĦUR U JKUNU JAFU KIF JAĦDMU IL POTERI FABIAN-GRAZZI LAURA LAURA-EJJA IMORRU FABIAN –TLAQNA HAJJIET MITLUFA SCENE 1:12 JASON-POTERI MA JEZIZTUX DAWK FIL FILMS NARAWĦOM MARTA-LE ,MĦUX DAWK IL POTERI ALFRED-MELA GHIDILNA MARTA-ARA MISSIERKĦOM JOHN DEJJEM KIEN JMUR MAN NISA INTKĦOM AHWA META TAQQAL LILLĦI MAR MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA MAL OĦRA U TAQALĦOM U OMMIFJIET KIENU ĦA JIGENNU ĠĦALĦEKK JIEN XRAJT POST FEJN POST BIEX TOQĠĦODU VICIN UMBAD QABAD NAQRA TA SEFTURA KULL LEJL TORQOD HEMM IMMA SENA ILLU KUBINAZZJONI MIETU KOLLĦA SEFTURI F DIK IL ĠURNATA OVJA MENT KIEN ĦEMM IMDEFES JOHN MINN HEMM FABIAN-FABIAN MARTA-MINN INT FABIAN-IL KBIR TA JOHN LI NQĠĦOD ĠĦAND ZIJA MARTA-FABIAN KIF INTI FABIAN-JIEN OKAY OQĠĦOD ATTENTA MINN MISSIERI CHARLO ĦU ĠĦARUS TA OĦTOK LARISSA MARTA-NAF U ĦA JIZZEWĠU JIEN NAF CERT LI MHUX VERU ĦI ĦA TAĦSEB LI ĦA TIZZEWĠU IMMA IL QASSIS JKUN JOHN FABIAN-OVJAMENT MARTA-DIN MINNĦI FABIAN-DIN LAURA NAĦDEM MAĠĦĦA KOLLOX TAF MARTA –GHANDĦI PJEĊIR MILL ĠDID FABIAN TAF KEMM NIRRISPETAK U INĦOBBOK U LIL ZITEK UKOLL ZITEK MIĦIEX BĦALL MISSIEREK ZITEK MARA QADIESA TIMXI FL-ART FABIAN-NAF ARA DAWN IT TFAL TIEĠĦEK U TA MISSIERI MARTA-IVA FABIAN-ANGLI MARTA-NAF FABIAN-KUNU AFU LI DIN L-OMM MARTA BARA BATIT GHALL JASON U ALFRED KELLĦA TAGHMEL MARA VOLUNTIRA GHALIKĦOM IL ĦAMSA TIT TFAL JASON-NAFU FABIAN-INT JASON JASON-IVA MARTA-JIEN MA ĦSIEBTX LI JEKK JOQĠĦODU FLAT FLAT MA XULXIN ĦA JKUNU CLOSE ĦEKK FABIAN-VERU IL PJAN TAĠĦNA KIEN BOMBA ALFRED-STENNA NAQRA JIĠĠIEFIERI INT B’DAN IL PJAN KONT TAF FABIAN-MELA UĦRIGNA IL FLUS GHALL FLETTIJIET U SEFTURI ALFRED-EEE ISSA JEKK JOĠOBKHOM DEJJEM TISTGHU TGHIDU KIF GEW BIL POTERI JOHN U MA NAFZX MIN IKTAR MARTA-JOHN DEBONO META KIEN ĠĦADU ZĠĦIR KIEN JGHIX SQALLIJA META KELLLĦU BISS TNAX IL SENA SAB MOHBA LI DUN KIENET SIKINA U KARTA DIN IL KARTA KIEN ĦEMM MIKTUB SPELL TAL MAĠIJA TA TIFEL LI KIEN DIN L-ISPELL QALLA LI TAĦTA KIEN ĦEMM MIKTUB LI ĦA JKOLLOK IL POTERI MISSEIREK ĦA GOST IS SIKINA LI TOQTOL IT TFAL TIEGHU U ECC JAQBAD SIKINA JAQRA DIK L-ISPELL U TMUT EZEMPJU F’DAN IL KAZ IRRID JOQTOLKĦOM IMMA DIN SIKINA QEĠĦDA ĠĦANDĦI JASON-IMMA XORTA JISTA JOQTOLNA MARTA-LE IFIL KARTA HEMM IR REGOLI JEKK MA JIMXIEX MAĠĦĦOM IL POTERI JISPICCAW ĠĦALL DEJJEM DIK SIKINA BISS JISTA JUZA BIEX JOQTOL TAL FAMILJA ULIED JIENA LARISSA CHARLO U FABIAN ĦUMA ULIED TIEĠĦU IMMA FL-AĦĦAR MIN L-AĦĦAR JOQTOLNA ILKOLL JASON-ISTA FABIAN-MELA META JINEXILLĦU JISRAQ SIKINA ALFRED-IMMA IL MAMA SERQITA MARTA-LE L-AFFARIJIET MA ĠRAWX ĦEKK ALFRED-X’INĦI MARTA IN NANNA TIEĠĦI KELLĦA IL POTERI WASLET BIEX TMUT JIEN KELLĦI 18 DAKINĦAR META MIETET IZ ZIJA TIEĠĦI QABEL QALTLI FEJN QEĠĦDA MORT INFITTXA IMMA MA KIENITX HEMM ĠĦAX JOHN META MIETET IN NANNA SABA HU LAHAQ WARA ITQAJNA U SPEGALI FUQ SIKINA META KONT IRQAD ĠĦANDĦU ĦA NIEHU SIKINA TAQALNI WARA LI RAQAD HATILĦU U SPELL UKOLL ALFRED-NAĦSEB QED NIFĦEM WILLIAM-IMMA STENNA ALLURA X’INHUMA IL POTERI X’TISTA TAĠĦMEL BIĦĦOM MARTA –EJJA NGHIDU IL POTER TUZAĦ GHALL BZONN TISTA EZZEBJU ĠEJ XA HADD WARAJK TISTA TWAQQFU TISTA TUZAH GHALL BZONN BISS TWAQQAF IL MISSIEREK BIEX MA JOQTLOKX JIGI ĠĦALIK ISSA NATIKĦOM IL KTIEB TAL ISPELLS ALFRED-TAJJEB MELA FABIAN-STENNA FTIT MA TRIDUX TUZAWĦOM KIF TRIDU INTKHOM JISTĠĦU IDDAHLUKHOM INKWIET KBIR U EMMNUNI META NĠĦIDILKĦOM MIĦIEX ĊAJTA MARTA OQGHOD ATTENTA MARTA-IVA ISSA TRIDU TARRAW SIKINA TFAL KULLĦADD-IVA FABIAN-MERTA AĦJAR LE MARTA-;ĠĦALIEX FABIAN-MUR ĠIBA MARTA-AWN QEĠĦDA WILLIAM-WOW JASON-ISTRA TAL FIDDA ROBERT-TLEQQ SAVIOR- ISSA LANQAS ĦI QADDIEMA ALFRED-SABIĦA IMMENS CHARLES- MIN JAF KEMM TQUM FLUS DAVID-QATT MA RAJT SIKINA DAQSĦEKK TLEQQ FABIAN-IVA MARTA AĦJAR IDDAĦALA IL ĠEWWA GHAX BARRA MINN ĦAWN NAĦSEB AWN XA ĦADD MUR ARA ĠEJ MIEĠĦEK LAURA-HELLO JASON-HI ALLURA TAFU IL JOHN LAURA-IVA KULL MARA LI ĦEMM FL-UFFICJU TAQA ĠĦALIĦ MARTA-HBEJNIĦA FABIAN-AĦNA SEJRIN MARTA-INTKĦOM SEJRIN IL BAR TFAL KULLĦADD-MELA MĦUX OVJA MARTA-ĠĦAX PERESS LI ĠARA ĦSIEBTKĦOM WILLIAM-LE NOĦORĠU FTIT JKUNU NAQRA RELAX ĦUX JASON-MELA FABIAN-U INT WAĦDEK MARTA-IVA FABIAN-TRIDNA NIĠU MARTA-JEKK TRIDU FABIAN-LAURA XI TEJD ĠEJJA LAURA-OKAY NARAWK JASON-OKAY MORRU ID DAR GHAX TLETT SIEGHAT OHRA GIGA 4:00PM BYE BYEE MELA EJJA IMORRU NARAW X’HA NLBSU FABIAN-BYE MARTA-BYE ALFRED-MAMA THANKYOU JASON-JIEN UKOLL THANKYOU MARTA-MORRU ĠĦAX BĦALL SOLTU TKUNU TARD JASON-VERU EJJA ALFRED JKUNU TARD MINN ĦABBA FIK ALFRED-EEE JIEN ,DEJJEM JIEN NEĦEL JASON-EJJA HAJJIET MITLUFA SCENE 1:12 ACTORS – CHARLO JOHN JOHN-CHARLO CHARLO-AWN JOHN-XI ĠRALEK CHARLO-XEJN JOHN-CHARLO CHARLO-ĠĦALFEJN MORT JOHN-FEJN MORT? CHARLO-UFFICJU TA FABIAN JOHN-GHAX MS CASSAR IRRID TKELLIEMNA CHARLO- EHEEEE ALLURA MA TĠĦIDLIEX LI SEJJER JOHN-ĠĦANDĦEKK RAGUN CHARLO –TANI XEBBA ILSIEN JOHN-NAF CHARLO-MISSEK ĠĦATLU XA ĦAĠA TAA JOHN-CHARLO XI TRIDNI NĠĦIDLU INTKĦOM IĠĠIELIEDU U LI IĠĠIELIEDU FUQ ĊUĊĊATA U MAĠĦMUL JĠĦIN IL KULLĦADD U INT TOBĠĦOD IL KULLĦADD BĦALI ĦALIĦ U ISSA ĠĦADDA WISQ ZMIEN TAF KEMM ILLĦU LI ĠIELIEDU META ĦA TKUNU AĦWA TERĠAW CHARLO-PAPA MA FABIAN DIFFIĊLI JOHN-ĠĦALIEX CHARLO-KALM JAĦFER IL KULLĦADD JAĦMLUĦ TAPIT JOHN-IMMA WARA KOLLOX ĦU HUK TAK XEBBA ILSIEN IMMA META KONTU QED TIĠĠIELDU INT TAJTU KLIEM LI MĦUX VERU ĠĦITLU ĦAFNA U DIN ID DARBA QALEK ĦU KULLĦADD TASSALU FL-AĦĦAR MIL AĦĦAR U NIEXTIEKĦOM LI TERĠĦAW TKUNU BĦALL QABEL INĦINKOLĦU TIĠĠIELDU L-AĦĦAR DARBA RAJTKĦOM ĠĦADEJTU L-ISTESS TRIQ U XEJN TBERQU LIL XULXIN CHARLO-IVA JIEN BERAQTLU UMBAD BERAQLI LURA ĠĦANDĦU RAĠUN ĦU JOHN-ANZI CHARLO-PAPA JIEN IRRID NERĠA INKELLMU IMMA JEKK MA JKUNX IRRID JKELLIEMNI JOHN-CHARLO IMMA GHALL INQAS PROVAJT INTI ĠĦAMILT L-AĦĦAR LI TISTA CHARLO-IVA ISSA NARA META JOHN-TAJJEB CHARLO-META ĦA IMEXXU JOHN-XIEX CHARLO – FUQ IT TFAL JOHN-ILLUM IMORRU IL BAR JKUNU ĦEMM CHARLO-X’GHANDĦEKK F’MOĦĦOK JOHN-UMBAD NĠĦIDLEK   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:13 ACTORS-JASON JOSON JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK SABIĦ ĠAKKETTA TAL GILDA JEANS GREY U ZARBUN SABIĦ ACTOR-ALFRED ALFRED JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR-WILLIAM WILLIAM JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR- DAVID DAVID JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR -ROBERT ROBERT JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR- CHARLES CHARLES JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN ACTOR-SAVIOR SAVIOR JARA X’HA JILBES JAQBAD FLOK NEAT JAKKETTA FAQA JEANS BLUE U ZARBUN   HAJJIET MITLUFA SCENE 1:14 ACTORS - SAVIOR DAVID CHARLES ALFRED JASON WILLIAM ROBERT ALFRED-JASON EJJA HA JMORRU QED JISTENNEW JASON-OKAY WILLIAM-EJJA IMORRU JASON-MELA HI FABIAN FABIAN –HI ITHOT LAURA LAURA-MELA DAVID-BYE JASON-BYE MAMA WILLIAM –SORRY JOHN-HELLO JIEN MISSIERKHOM DAVID-DIK SIKINA JOHN –IVA JASON- SHAMA YEASALSUGA LIAMA EJJA TLAQNA ĠĦAND IL MAMA MARTA-X’GARA ALFRED-RAJNA IL MISSIERNA MARTA- X’inħu  

register for stage 32 Register / Log In