Nikoi Kotey

Nikoi Kotey

Screenwriter in London, England

About Nikoi

just started to write


Name: Nikoi Kotey

Lives in: London, England

Occupation: Screenwriter

Nikoi's Profile Statistics

  • Since: January 2017
  • Last online: > 2 weeks ago
  • Invites sent: 0

Nikoi's network

Richard "RB" Botto
Amanda Toney - Stage 32 Next Level Education
register for stage 32 Register / Log In